Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug;
want sonder My kan julle niks doen nie.
As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. As julle in My bly en My woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees.

Johannes 15: 6 tot 8

 
 

 


              Bekering


Kaleidoskoop


piazza.arkpark.com

     
Afrikaansegids.info © 2007-2022